Preview Mode Links will not work in preview mode

I den här podden tar Anton Granlund hjälp av kända profiler för att undersöka begreppet influencer, han hämtar de bästa insikterna och lyfter fenomenet och individerna bakom framgångarna.

Apr 22, 2019

Ett samtal mellan himmel och jord om stand up, mobbing, inspiration, barndom, vad man får och inte får skämta om och om pappan som blev mördad.