Preview Mode Links will not work in preview mode

I den här podden tar Anton Granlund hjälp av kända profiler för att undersöka begreppet influencer, han hämtar de bästa insikterna och lyfter fenomenet och individerna bakom framgångarna.

Apr 30, 2018

I veckans avsnitt gästas Influencerpodden av den flerfaldig världsmästaren och kampsportaren Jörgen Kruth.