Preview Mode Links will not work in preview mode

I den här podden tar Anton Granlund hjälp av kända profiler för att undersöka begreppet influencer, han hämtar de bästa insikterna och lyfter fenomenet och individerna bakom framgångarna.

Jan 23, 2018

I denna veckas avsnitt träffar vi Oscar Enestad. Han är artist, modell och influencer med internationell karriär som byggts upp med fans på sociala medier som språngbräda.