Preview Mode Links will not work in preview mode

I den här podden tar Anton Granlund hjälp av kända profiler för att undersöka begreppet influencer, han hämtar de bästa insikterna och lyfter fenomenet och individerna bakom framgångarna.

Jun 11, 2018

000001EA 000001E9 00007B1C 00007B13 002E3C68 002E3C68 000070A3 000073BA 0000FD68 0000E298